Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $12.95

Oryginalny tekst

English Keyboard Music 1663-1702. Organ sheet music. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music.

Tłumaczenie

Angielski Klawiatura Muzyka 1663-1702. Nuty narządów. Metoda arkusza muzyki fortepianowej. Solo Piano sheet music.

Oryginalny tekst

English Keyboard Music 1663-1702 edited by R. Jones. For Piano. Piano Albums. Easier Piano Pieces. Grades 2-4. Collection. Published by ABRSM. Associated Board of the Royal Schools of Music. PE.9781854725172. ISBN 1-85472-517-3. An anthology of easy pieces from the last forty years of the 17th century. the post-Restoration period which was dominated by the outstanding figure of Henry Purcell. The sources are the most important keyboard collections published in England between 1663 and 1702. These charming pieces provide an ideal introduction to English music of the period and are well-adapted technically to the requirements of beginners and elementary keyboard players. Italian Rant. The English Papsy. Minuett in A minor. Round O in D minor. Saraband in A minor. Round O in A minor. Aire In C. Minuett in C. Aire In D. Air in D minor. Coranto in A minor. Golden Grove. Alman in G. Twas when the Sheep was Shearing. Saraband to 'Corke'. Hornpipe in D minor. "A New Scotch Tune, Z. 655". "March in C, Z. 647". "Minuet in A minor, Z. 649". "Minuet in A minor, Z. 650". "Minuet in D minor, Z. T688". "Riggadoon in C, Z. 653". "Song Tune in C, Z. T694". "Suite in C, Z. 665. 4th and 5th movements, Saraband and Jigg". "Suite No. 1 in G, Z. 660. 1st movement, Prelude". "Suite No. 1 in G, Z. 660. 3rd movement, Corant". Jigg in D.

Tłumaczenie

Angielski Klawiatura Muzyka 1663-1702 pod redakcją R. Jones. Na fortepian. Piano Albumy. Łatwiejsze utworów fortepianowych. Klas 2-4. Kolekcja. Opublikowane przez ABRSM. Zarząd Współpracujemy z Królewskiej Szkoły Muzycznej. PE.9781854725172. ISBN 1-85472-517-3. Antologia łatwych utworów z ostatnich czterdziestu lat 17 wieku. Okres po Przywrócenie który został zdominowany przez wybitne postaci Henry'ego Purcella. Źródła są najważniejsze kolekcje klawiszowe opublikowanych w Anglii w latach 1663 i 1702. Te urocze kawałki stanowią idealne wprowadzenie do angielskiej muzyki okresu i są dobrze przystosowane technicznie do wymagań podstawowych graczy początkujących jak i klawiatury. Włoski Rant. Angielski Papsy. Minuett a-moll. Runda O d-moll. Sarabanda w a-moll. Runda O w a-moll. Aire W C. Minuett w C. Aire W D. Powietrza w d-moll. Coranto a-moll. Golden Grove. Alman w G. Twas gdy był Strzyżenie owiec. Sarabanda do "corke". Piszczałka w d-moll. "Nowy Scotch Tune, Z. 655". "Marsz w C, Z. 647". "Menuet a-moll, Z. 649". "Menuet a-moll, Z. 650". "Menuet d-moll, Z. T688". "Riggadoon w C, Z. 653". "Pieśń Tune w C, Z. T694". "Suita w C, Z. 665. 4 i 5 ruchów, Sarabanda i Jigg ". "Suite nr 1 w G, Z. 660. 1st ruch, Preludium ". "Suite nr 1 w G, Z. 660. 3rd ruch, Corant ". Jigg D.