Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $15.00

Oryginalny tekst

SuperCell. Alto Saxophone sheet music. Marimba sheet music. Percussion sheet music. Piano sheet music. Timpani sheet music. Xylophone sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

SuperCell. Nuty na saksofon altowy. Nuty marimba. Nuty perkusyjne. Nuty fortepian. Kotły nuty. Nuty ksylofon. Pośredni.

Oryginalny tekst

SuperCell. Alto Saxophone Feature. Composed by David R. Gillingham. Solo with Percussion Ensemble. For Solo with Percussion Ensemble. Solo E-flat Alto Saxophone, Piano, Marimba 1. 4.3-octave. , Marimba 2. 4.3-octave. , Marimba 3. 4.5-octave. , Marimba 4. 5-octave. , 4 Timpani, Percussion 1. bells, 2-octave crotales, suspended cymbal. shared. , tam-tam. shared. , Percussion 2. xylophone, 3-oc. Medium. Score only. Duration 11. 00. Published by C. Alan Publications. CN.10591. Supercell is a journey through the giant thunderstorms of the same name that roam the Great Plains. Taking a very simple melody in the solo alto saxophone, Gillingham takes the piece through many transformations, keeping the melody fresh. Supercell is a journey through the giant thunderstorms of the same name that roam the Great Plains. The beginning of the piece represents the breezy and sunny afternoon that is often experienced just before a supercell develops. As the afternoon progresses, puffy clouds become numerous in the once clear sky. Eventually one of these clouds meets an updraft, and it explodes like an atomic bomb into the atmosphere. The sky becomes dark and threatening, lightning flashes violently and thunder is heard in the distance. The breezes die down and the supercell begins its track over the area. Light rain begins to fall, gradually increasing to a moderate shower. All of a sudden the wind begins to madly gust, the rain becomes blinding, and small hail mixes with the rain. Eventually the rain is overtaken by a hailstorm that hurls hailstones up to the size of softballs, wreaking havoc on properties below. The supercell spreads panic and fear as it becomes even more intense with deafening hurricane force winds, furious lightning, pounding rain and hail, and a pitch-black sky. Just as the storm reaches its ultimate fury, it is suddenly silenced. The air is dead-calm. Though no rain or hail is failing, the sky is still pitch-black with a tint of green. Though the fury appears to be over, the worst is yet to come. A tornado moves through, destroying everything in its path. Common items are whirled through the air, turning them into deadly missiles as the whirlwind of over 300 MPH tears through. Though the tornado is the most violent part of a supercell, it is the most short-lived. As the tornado departs the area, the black sky gives way to rays of sunshine and clear skies. A haunting mood is heard, because even though the skies have cleared, the aftermath of the supercell is abundant. As destructive as the storm might have been, eventually the aftermath becomes a memory as people move on and repair the damages. The piece ends in a calm, gentle, and dream-like manner, with a short reminder that supercells will return. - Kurt Gros.

Tłumaczenie

SuperCell. Reportaż Saksofon altowy. Złożony przez Davida R. Gillingham. Solo z Percussion Ensemble. Na Solo z Percussion Ensemble. E-płaski tylko saksofon altowy, fortepian, marimba 1. 4.3 oktawy. Marimba 2. 4.3 oktawy. Marimba 3. 4,5 oktawy. Marimba 4. 5-oktawa. , 4 Kotły, Percussion 1. dzwony, crotalesy 2-oktawy, zawieszony talerz. shared. , Tam-tam. shared. , Percussion 2. ksylofon 3-oc. Medium. Nik tylko. Czas trwania 11. 00. Opublikowane przez C. Alan Publikacji. CN.10591. Supercell to podróż przez gigantyczne burze o tej samej nazwie, które wędrują na Great Plains. Biorąc bardzo prostą melodię na saksofon altowy solo, Gillingham wykonuje kawałek przez wiele przemian, zachowując melodię świeże. Supercell to podróż przez gigantyczne burze o tej samej nazwie, które wędrują na Great Plains. Początek utworu reprezentuje przewiewnego i słoneczne popołudnie, że często zdarza się tuż przed rozwija supercell. Jak popołudnie postępuje, chmury puffy się liczne w raz jasnego nieba. W końcu jeden z tych chmur spotyka wiatru wznoszącego i wybucha jak bomba atomowa do atmosfery. Niebo jest ciemne i groźne, błyskawice i grzmoty gwałtownie słychać w oddali. Breezes przygasać i supercell zaczyna swój utwór na obszarze. Lekki deszcz zaczyna spadać, stopniowo zwiększając do umiarkowanego prysznicem. Nagle wiatr zaczyna szaleńczo podmuch, deszcz staje się oślepienie, drobny grad i miesza się z deszczem. W końcu deszcz wyprzedzony przez gradobicie, które rzuca grad do wielkości softballs, sieje spustoszenie na nieruchomości poniżej. Supercell rozprzestrzenia się panika i strach, jak to staje się jeszcze bardziej intensywne z ogłuszającym wiatrów siły huraganu, pioruna, walenie wściekły deszcz i grad, i czarnego nieba. Podobnie jak burza osiągnie swój ostateczny gniew, to nagle wyciszony. Powietrze jest martwy spokój. Choć nie ma deszczu lub gradu zawodzi, niebo jest jeszcze czarny jak smoła z odcieniem zieleni. Choć wydaje się, że wściekłość na, najgorsze jest jeszcze przed nami. Tornado przemieszcza się, niszcząc wszystko na swojej drodze. Wspólne elementy są wirowały w powietrzu, zamieniając je w śmiercionośnych pocisków, jak wir ponad 300 MPH przez łzy. Choć tornado jest najbardziej brutalna część superkomórki, że jest to najbardziej krótkotrwałe. Jak tornado opuszcza obszar, czarne niebo ustępuje promieni słonecznych i jasnego nieba. Słychać prześladuje nastrój, bo choć niebo zostało wyczyszczone, następstwa superkomórki jest bogaty. Jak destrukcyjne jak burza może być, w końcu staje się pamięć następstwa, jak ludzie się poruszają na uszkodzenia i naprawy. Utwór kończy się w spokojnym, łagodnym, a sen podobny sposób, z krótkim przypomnieniem, że superkomórki powróci. - Kurt Gros.