Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $4.95

Oryginalny tekst

My joy is all in thee. Johann Sebastian Bach. Cello sheet music. Double Bass sheet music.

Tłumaczenie

Moja radość jest w tobie. Johann Sebastian Bach. Wiolonczela nuty. Nuty Bass podwójnie.

Oryginalny tekst

My joy is all in thee. Cantata for the 3rd day of Christmas. Composed by Johann Sebastian Bach. 1685-1750. Edited by Tobias Rimek. Arranged by Paul Horn. For cello. double bass. Christmas. Language. German. English. Composed 1724. BWV 133. 8 pages. Duration 20 minutes. Published by Carus Verlag. CA.3113314. With Language. German. English. Christmas. The cantata "Ich freue mich in dir" was first performed during Bach's second year as Thomaskantor, on the 3rd day of Christmas, and belongs to the so-called annual cycle of chorale cantatas. Here the focus of the composition is the hymn of the same name by Philipp Ziegler, in which the first and final strophes were adopted, word for word, in the first and sixth movements of the cantata. The soprano, which carries the chorale, is supported by the conrnett. Zink. , which already at this time had become a seldom-used instrument. The joyful, lively choral movement with instrumental interludes directly follows the first aria, and begins with a marked, ascending motive at the word "Getrost. safely. The oboes d'amore which accompany the alto lend the movement a special color. In the second aria. for soprano. , Bach again shows himself to be the master of text interpretation. The words "Wie lieblich klingt es in den Ohren" are emphasized in an exchange between open strings and sixteenth note figures.

Tłumaczenie

Moja radość jest w tobie. Kantata na 3 dzień Bożego Narodzenia. Skomponowana przez Jana Sebastiana Bacha. 1685-1750. Edytowane przez Tobiasa Rimek. Zaaranżowane przez Pawła Horn. Na wiolonczelę. kontrabas. Boże Narodzenie. Język. Niemiecki. Angielski. W składzie: 1724. BWV 133. 8 stron. Czas trwania 20 minut. Opublikowane przez Carus Verlag. CA.3113314. Z języka. Niemiecki. Angielski. Boże Narodzenie. Kantata Ich freue mich w reż raz pierwszy została wykonana w czasie drugiego roku Bacha jako Thomaskantor, na 3 dzień Bożego Narodzenia, i należy do tzw rocznego cyklu kantat chorale. Tu koncentruje kompozycji jest hymnem o tej samej nazwie przez Philipp Ziegler, w którym zostały przyjęte pierwsze i końcowe strofy, słowo w słowo, w pierwszej i szóstej ruchy kantaty. Sopranistka, która niesie chorał, jest obsługiwany przez conrnett. Cynk. , Które już w tej chwili stał się rzadko stosowanym narzędziem. Radosny, żywy ruch chóralny instrumentalne przerywniki z bezpośrednio po pierwszym arię i zaczyna z wyraźnym motywem, wznoszącego się na słowa Getrost. bezpiecznie. Oboje d'amore, które towarzyszyć alto nadają ruchowi specjalny kolor. W drugim aria. na sopran. Bach znowu pokazuje się być mistrzem interpretacji tekstu. ES słowa Wie Lieblich klingt w den Ohren są podkreślone w wymianie między strun i XVI figur notatek.