Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $310.95

Oryginalny tekst

B minor Mass. Johann Sebastian Bach. Voice sheet music. B-Flat Trumpet sheet music. Choir sheet music. Horn sheet music. Percussion sheet music. Piano and Keyboard sheet music. Timpani sheet music.

Tłumaczenie

Msza h-moll. Johann Sebastian Bach. Nut głosem. Nuty trąbka B-Flat. Chór nuty. Nuty Horn. Nuty perkusyjne. Klawiatura fortepianu i muzyki arkusza. Kotły nuty.

Oryginalny tekst

B minor Mass composed by Johann Sebastian Bach. 1685-1750. Edited by Ulrich Leisinger. For SSATB vocal soli, SSAATTBB choir, 2 flute, 3 oboe. 2 oboe d'amore, 2 bassoon, horn, 3 trumpet, timpani, 2 violin, viola, basso continuo. Latin Masses. Complete orchestral parts. Language. Latin. BWV 232. Duration 100 minutes. Published by Carus Verlag. CA.3123219. ISBN M-007-14511-8. With Language. Latin. Latin Masses. Bach's B minor Mass is among the greatest and most ambitious works of all time. The various stages of composition of the Mass occupied the composer for over two decades. beginning with the Sanctus. 1724. , by way of the "Missa" of 1733, to the remaining movements of the Ordinary, which were composed during his last years. Thus the Mass, in its wealth of forms with arias, duets, as well as concertante and fugal choruses, displays the essence of Bach's skill and personal style. The "greatest musical work of art of all times and all peoples". to quote the enthusiastic Hans Georg Nageli, who first edited the Mass in 1818. and one of the most demanding choral works in the repertoire is presented by Frieder Bernius, the Kammerchor Stuttgart and the Barockorchester Stuttgart in a stellar recording based on the principles of historical performance practice. Carus 83.211.

Tłumaczenie

Msza h-moll skomponowany przez Jana Sebastiana Bacha. 1685-1750. Edytowane przez Ulrich Leisinger. Dla SSATB wokalnej Soli, chór SSAATTBB, 2, 3 obój flet. 2 obój d'amore, 2 fagot, róg, trąbka 3, kotły, 2 skrzypiec, altówkę, continuo. Msze łacińskie. Cała głosy orkiestrowe. Język. Łaciński. BWV 232. Czas trwania 100 minut. Opublikowane przez Carus Verlag. CA.3123219. ISBN M-007-14511-8. Z języka. Łaciński. Msze łacińskie. Msza h-moll Bacha jest jednym z największych i najbardziej ambitnych dzieł wszechczasów. Poszczególne etapy kompozycji Mszy zajęte kompozytora przez ponad dwie dekady. poczynając od Sanctus. 1724. , W drodze "Missa" z 1733, do pozostałych ruchów Zwyczajne, które składa się w ciągu ostatnich lat. Tak więc Msza, ze względu na bogactwo form z arie, duety, a także Koncert i Fugal refrenów, wyświetla istotę umiejętności Bacha i osobistego stylu. "Największe muzyczne dzieło sztuki wszystkich czasów i wszystkich narodów". zacytować entuzjastyczne Hans Georg Nägeli, kto pierwszy edytowany Mszę w 1818 roku. i jeden z najbardziej wymagających utworów chóralnych w repertuarze prezentuje Frieder Bernius, Kammerchor Stuttgarcie i Barockorchester Stuttgarcie w gwiezdnej nagrywania opartego na zasadach historycznej praktyki wykonawczej. Carus 83,211.