Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $1.85

Oryginalny tekst

Por Una Cabeza. Choir sheet music.

Tłumaczenie

Na głowę. Chór nuty.

Oryginalny tekst

Por Una Cabeza composed by Vivian Tabbush. Arranged by Carlos Gardel. For SATB choir. Latin American Choral Series. Choral. Grade 3. Octavo. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.9111. ISBN 84027026489. Choral. Singer, songwriter and actor Carlos Gardel was born in France, but moved to Argentina at age 2. He was instrumental in popularizing the Argentine tango and rose to legendary fame in the late 1920's and early 1930's in Argentina and throughout Latin America. Tragically, Gardel ded in 1935 in an airplane crash in Medellin, Colombia, in which his friend and lyricist Alfredo Le Pera also was killed. It is well known that Gardel was a horse racing amateur, and so it is not unusual that in his compositions he frequently refereed to jockeys and horses. The Argentine tango "Por Una Cabeza". By Just One Head. was composed for Gardel's last film, Tango Bar. 1935. , and was used more recently in the American film Scent of a Woman. 1992. starring Al Pacino. In this tango, love and women are compared to the dangerous chance of a horse race, where luck is often elusive. Hence, the sub-title "Turf and Love are Dangerous.

Tłumaczenie

Por Una Cabeza skomponowana przez Vivian Tabbush. Organizowane przez Carlos Gardel. Na chór SATB. Seria Chóralna Ameryki Łacińskiej. Chóralny. Klasa 3. Ósmy. Opublikowane przez Neila A. Kjos Music Company. KJ.9111. ISBN 84027026489. Chóralny. Wokalista, autor tekstów i aktor Carlos Gardel urodził się we Francji, ale przeniósł się do Argentyny w wieku 2. Odegrał on znaczącą rolę w popularyzacji tango argentyńskie i wzrósł do legendarnej sławy w latach 1920 i na początku 1930 roku w Argentynie i całej Ameryce Łacińskiej. Niestety, Gardel ded w 1935 roku w katastrofie lotniczej w Medellin, Kolumbia, w którym jego przyjaciel i autor tekstów Alfredo Le Pera także zginął. Powszechnie wiadomo, że Gardel był amatorskie wyścigi konne, a więc nie jest niczym niezwykłym, że w swoich kompozycjach często sędziował do jeźdźców i koni. Tango argentyńskie "za sztukę". Przez jednego szefa. został złożony w ostatnim filmie Gardel jest, Tango Bar. 1935. I stosowano ostatnio w amerykańskim Zapach warstewki kobieta. 1992. Alem Pacino. W tym tangiem, miłości i kobiet w porównaniu do niebezpiecznej Możliwe wyścigów konnych, gdzie szczęście jest często nieuchwytny. Stąd podtytuł "Trawa i Miłość są niebezpieczne.