Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $1.95

Oryginalny tekst

Se Equivoco La Paloma. The Dove Was Wrong. Carlos Guastavino. Choir sheet music.

Tłumaczenie

La Paloma jest Equivoco. Dove Was Wrong. Carlos Guastavino. Chór nuty.

Oryginalny tekst

Se Equivoco La Paloma. The Dove Was Wrong. composed by Carlos Guastavino. 1912-2000. For SATB choir. Latin American Choral Series. Secular, Choral. Grade 3. Octavo. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.8788. Rafael Alberti is one of the great Spanish poets of the 20th Century. A few years after publishing the poem, Se equivoco la paloma. The Dove Was Wrong. , Alberti was visited by a young Argentine composer who asked for permission to use the poem in a song. Alberti had never thought that his poem would become such a great success as it has. The young composer was indeed Carlos Guastavino. The song is a wonderful blend between the lyrics and the music. Guastavino musically describes the great tenderness of the dove that missed the way, but leaves to your imagination any kind of interpretation that you would like to make of this beautiful poem.

Tłumaczenie

La Paloma jest Equivoco. Dove Was Wrong. skomponowane przez Carlosa Guastavino. 1912-2000. Na chór SATB. Seria Chóralna Ameryki Łacińskiej. Świecki, Choral. Klasa 3. Ósmy. Opublikowane przez Neila A. Kjos Music Company. KJ.8788. Rafael Alberti jest jednym z największych hiszpańskich poetów 20 wieku. W kilka lat po publikacji wiersza, La Paloma Se equivoco. Dove Was Wrong. , Alberti odwiedził młodego argentyńskiego kompozytora, który poprosił o zgodę na wykorzystanie wiersza w piosence. Alberti nigdy nie myślał, że jego wiersz będzie się tak wielkim sukcesem, jak to ma. Młody kompozytor był rzeczywiście Carlos Guastavino. Piosenka jest wspaniała mieszanka między tekstami i muzyką. Guastavino muzycznie opisuje wielką czułość gołębia, który zaprzepaścił tę drogę, ale pozostawia wyobraźni jakiejkolwiek interpretacji, które chcesz zrobić z tym pięknym wierszem.