Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $25.95

Oryginalny tekst

Violin Series. Violin Repertoire 1. Violin Solo sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

Skrzypce Series. Skrzypce Repertuar 1. Nuty Skrzypce Solo. Początek.

Oryginalny tekst

Violin Series. Violin Repertoire 1. 3rd Edition. Composed by The Royal Conservatory Music Development Program. For violin. This edition. 4th edition. Violin Series. Elementary. Level 1. Book & CD. 32. 20 pages. Published by The Frederick Harris Music Company. FH.V41U. ISBN 978-1-55440-507-7. This comprehensive series for violin includes a sound and progressive collection of Repertoire, Compact Discs, Technique and Etudes, and Orchestral Excerpts for the aspiring virtuoso. Carefully selected and edited to support teachers and students in their artistic and technical development, the pieces in this series provide an engaging compilation of music from all major style periods. Nine volumes of Violin Repertoire will inspire and excite students of all ages. Reflecting a broad range of styles, this collection includes the works of well-known composers such as Bartok, Dvorak, Piazzolla, and Vaughan Williams, along with compositions and arrangements by contemporary violin pedagogues to extend the musical palette. Quality recordings by some of North America's finest violinists and accompanists are included with the purchase of each Repertoire book. Both performance and accompaniment only tracks for each Repertoire selection offer students a model for performance practice and the convenience of accompanied rehearsal at home. Un Canadien errant. The Wandering Canadian. Sweet Sorrow. A Song for Bedtime. Grandfather Tells a Witch Story. From My Homeland. Andante in C Major, op. 22, no. Air from Rinaldo. The Tooth Fairy. The Plucky Snake. March of the Elephants. They Took the Night Off from the Opera. A Song, op. 80, no. Lollipop Man. Dance. Caterpillar. Caterpillar. Pipe and Tabor. Moravian Dance. The Cowboy. Cha-Cha. March, op. 80, no. Dizzy Lizzy Lightweight. Whirlpool Waltz. Snooker Table. Soldier's March, op. 68, no.

Tłumaczenie

Skrzypce Series. Skrzypce Repertuar 1. 3rd Edition. Złożony przez Program Rozwoju Królewskim Konserwatorium Muzycznym. Na skrzypce. To wydanie. Wydanie 4. Skrzypce Series. Elementarny. Poziom 1. Książka. 20 stron. Opublikowane przez Fryderyka Harris Music Company. FH.V41U. ISBN 978-1-55440-507-7. Ta wszechstronna seria na skrzypce zawiera dźwięk i stopniowej zbiór repertuaru, Płyty kompaktowe, Techniki i Etiud i fragmenty orkiestrowe dla wirtuoza początkującego. Starannie wybrane i edytowane w celu wspierania nauczycieli i uczniów w ich rozwoju artystycznym i technicznym, kawałki z tej serii zapewniają niezwykle kompilację muzyki ze wszystkich głównych okresach stylu. Dziewięć tomów repertuaru skrzypcowego będą inspirować i pobudzać uczniów w każdym wieku. Odzwierciedlając szeroki wachlarz stylów, ta kolekcja zawiera utwory znanych kompozytorów takich jak Bartok, Dvorak, Piazzolli i Vaughan Williams, wraz z kompozycji i aranżacji współczesnych pedagogów skrzypiec rozszerzyć muzyczną paletę. Nagrania o wysokiej jakości, niektóre z najlepszych skrzypków i akompaniatorów Ameryki Północnej są dołączone do zakupu każdej książki Repertuar. Zarówno wydajność i akompaniament śledzi tylko dla każdej oferty Wybór Repertuar studentów model praktyki wykonawczej i wygodę wraz próby w domu. Un Canadien błędny. Wędrując Kanadyjska. Słodki Żal. Piosenka na dobranoc. Dziadek Informuje o Witch Story. Od mojej Ojczyzny. Andante C-dur, op. 22, nie. Powietrza od Rinaldo. Tooth Fairy. Plucky wąż. Marsz słoni. Zabrali wolny wieczór od Opery. Piosenka, op. 80, nie. Lollipop Man. Taniec. Gąsienica. Gąsienica. Rury i Tabor. Morawski Taniec. Kowboj. Cha-Cha. Marzec, op. 80, nie. Dizzy Lizzy Lekki. Whirlpool Waltz. Bilard stołowy. Żołnierza marca, op. 68, nie.