Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $130.95

Oryginalny tekst

Samba de Janeiro. Easy Band Version. Grade 2.

Tłumaczenie

Samba de Janeiro. Łatwy Wersja pasma. Klasa 2.

Oryginalny tekst

Samba de Janeiro. Easy Band Version. Combines with Wind Band version. Composed by Airto Moreira. Ramon Zenker. Arranged by Henk Ummels. For concert band. Arrangements of Modern Light Music. Catalogue New Band Music Vol. 13. Easy Flex 6 series. Recorded on Easy Band Volume 5. ML.311124720. Grade 2. Full set. Duration 2 minutes, 30 seconds. Published by Molenaar Edition. ML.013314050. The infernal and extremely rhythmical 'Samba di Janeiro' was a hit made popular by the group Bellini years ago. A driving and exotic sounding percussion introduction is followed by a most compelling theme that everybody recognises at once and that will make you jump up and dance. The rather quiet, mesmerising, middle part aims to let you catch your breath, but soon that intoxicating rhythm returns and there you go again.

Tłumaczenie

Samba de Janeiro. Łatwy Wersja pasma. Pasuje do wersji Wiatr paśmie. Złożony przez Airto Moreira. Ramon Zenker. Organizowane przez Henk Ummels. Na koncert zespołu. Aranżacje Nowoczesnej Muzyki Rozrywkowej. Katalog Nowy Zespół muzyczny Cz. 13. Łatwe serii Flex 6. Nagrane na łatwe paśmie tomie 5. ML.311124720. Klasa 2. Pełny zestaw. Czas trwania 2 minuty, 30 sekund. Opublikowane przez Molenaar Edition. ML.013314050. Infernal i bardzo rytmiczny "Samba di Janeiro" było hitem spopularyzowany przez grupę Bellini lat temu. Jazdy i brzmiąca perkusja egzotyczny wprowadzenie następuje najbardziej przekonujące temat, że każdy rozpozna na raz i że będzie można skakać i tańczyć. Raczej cichy, hipnotyzujący, środkowa część ma na celu pozwalają złapać oddech, ale wkrótce, że zatrucie powroty rytmu i już znowu.