Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $4.95

Oryginalny tekst

Lord my God, my heart and soul were sore distressed. Johann Sebastian Bach. Voice sheet music. B-Flat Trumpet sheet music. Choir sheet music. Percussion sheet music. Piano and Keyboard sheet music. Timpani sheet music. Trombone sheet music.

Tłumaczenie

Panie, Boże mój, moje serce i dusza były ból zmartwiony. Johann Sebastian Bach. Nut głosem. Nuty trąbka B-Flat. Chór nuty. Nuty perkusyjne. Klawiatura fortepianu i muzyki arkusza. Kotły nuty. Nuty na puzon.

Oryginalny tekst

Lord my God, my heart and soul were sore distressed. Cantata for the 3rd Sanday after Trinity. all occasions. Composed by Johann Sebastian Bach. 1685-1750. Edited by Klaus Hofmann. For STB vocal soli. SB. TB. SATB. , SATB choir, oboe, bassoon, 3 trumpets, 4 trombones, timpani, 2 violins, viola, basso continuo. Stuttgart Urtext Edition. German title. Ich hatte viel Bekummernis. Cantatas. Level 3. Cello. double bass part. Language. German. English. Composed 1713. BWV 21. 12 pages. Duration 45 minutes. Published by Carus Verlag. CA.3102114. With Language. German. English. Cantatas. The edition allows for the performance of this cantate in the various forms which Bach himself used. The solo parts for high voice are always allotted primarily to the voice specified by Bach in Leipzig, with the alternative authorized by the Weimar and Cothen parts placed afterwards in brackets. Score available separately - see item CA.3102100.

Tłumaczenie

Panie, Boże mój, moje serce i dusza były ból zmartwiony. Kantata na 3. Sanday po Trójcy. Wszystkie okazje. Skomponowana przez Jana Sebastiana Bacha. 1685-1750. Edytowane przez Klaus Hofmann. Dla STB wokalnej Soli. SB. TB. SATB. , Chór SATB, obój, fagot, 3 trąbki, 4 puzony, kotły, 2 skrzypiec, altówkę, basso continuo. Stuttgart Urtext Edition. Niemiecki tytuł. Miałem dużo Bekummernis. Kantaty. Poziom 3. Wiolonczela. double bass część. Język. Niemiecki. Angielski. W składzie: 1713. BWV 21. 12 stron. Czas trwania 45 minut. Opublikowane przez Carus Verlag. CA.3102114. Z języka. Niemiecki. Angielski. Kantaty. Edycja pozwala na wykonanie tego Cantate w różnych formach, które Bach sam używane. Partie solowe na głos wysoki zawsze są przydzielane głównie na głos określonego przez Bacha w Lipsku, z alternatywą upoważnioną przez Weimar i COTHEN części umieszczonych następnie w nawiasach. Nik dostępny oddzielnie - patrz punkt CA.3102100.