Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $22.95

Oryginalny tekst

World Carols for Choirs. SATB. Voice sheet music. A Cappella sheet music. B-Flat Trumpet sheet music. Glockenspiel sheet music. Harp sheet music. Horn sheet music. Percussion sheet music. Timpani sheet music. Trombone sheet music. Tuba sheet music. Organ Accompaniment sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

Świat Kolędy na Chórów. SATB. Nut głosem. Nuty Cappella. Nuty trąbka B-Flat. Nuty dzwonki. Harfa nuty. Nuty Horn. Nuty perkusyjne. Kotły nuty. Nuty na puzon. Nuty tuba. Nuty akompaniamentu narządów. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

World Carols for Choirs. SATB. edited by Bob Chilcott. Susan Knight. For SATB choir accompanied and a cappella. van Dijk - Susa Ninna. 2, 2, 2, 2-4, 3, 3, 1-timpani-2 percussion-harp-strings OR 2 trumpets, horn, trombone, tuba, organ Sund - Ett Nyfott Barn. 2, 2, 2, 2-0, 0, 0, 0-glockenspiel, strings Rutti - Im Silbernen Wassergrund. harp & strings. Mixed Voices. for Choirs Collections. Christmas, Choral Collection, Sacred. Level B-C. easy - moderately difficult. Vocal score. 240 pages. Published by Oxford University Press. OU.9780193532311. ISBN 9780193532311. Christmas, Choral Collection, Sacred. 10 x 7 inches. 31 carols for SATB accompanied and unaccompanied A ground-breaking collection including new pieces and arrangements from some of the world's finest carol composers as well as from writers whose work may be new to many. The editors have searched the globe for vibrant, exciting music representing a range of choral traditions and styles. Each piece may be sung in its original language or English, and pronunciation guides are provided for those who wish to sing the original texts. This collection will help to refresh the repertoire of choirs the world over, with most pieces suitable for choirs of all sizes and abilities. Accompaniments for some of the carols are available on hire from the publisher. Villancico de la Falta de Fe. For a World Without Faith. - Argentina. Khorurd Metz. Great Mystery. - Armenia. Southern Cross - Australia. Kuttun Kantak. Night Songs. - Basque Country. Spain. Nu is die roe van Jesse. The Rod of Jesse. - Belgium. Acalanto para o Menino Jesus. Carol for the Baby Jesus. - Brazil. The Huron Carol - Canada. Notre divin MaÓtre. Our master, Lord Jesus. - Canada. Quebec. Llega la Navidad. Christmas is Coming. - Dominican Republic. Nuud ole, Jeesus, kiidetud. Now blessed be thou, Christ Jesu. - Estonia. Tuikkikaa, oi joulun tahtoset. Twinkle bright, you stars of Christmastide. - Finland. Ainsi que parmi la pree. On a hillside in the cold. - France. Susser die Glocken nie klingen. Sweetly the Bells are Ringing. - Germany. Krismas _dodzi v_o. Christmas Time is Here. - Ghana. Nagykaracsony âjszakajan. On Great Christmas Night. - Hungary. Immanuel oss i natt. Emmanuel, to us this night. - Iceland. Carul Failte. A Carol of Welcome. - Ireland. Infant Joy - Japan. Jajang, jajang, Ahgi Yesu. Lullay, lullay, Baby Jesu. - Korea. Dedziet skalu, putiet guni. Bring us fire, bring us light. - Latvia. Lullaby Carol - New Zealand. Amuworo ayi otu nwa. For unto us a child is born. - Nigeria. Det hev ei rose sprunge. A spotless rose. - Norway. Hej, hej, lelija. Hey, hey, lily. - Poland. Ena noc polna veselja. On a starlit night. - Slovenia. Susa ninna - South Africa. Ett Nyfott Barn. A Newborn Child. - Sweden. Im Silbernen Wassergrund. In silvery darkness. - Switzerland. My Dancing Day - UK. Who is the baby - USA. Nino lindo. Lovely baby. - Venezuela.

Tłumaczenie

Świat Kolędy na Chórów. SATB. edytowany przez Boba Chilcott. Susan rycerz. Na chór SATB a cappella wraz. van Dijk - Susa Ninna. 2, 2, 2, 2-4, 3, 3, 1-kotły-2 perkusyjne-harfa-stringi lub 2 trąbki, róg, puzon, tuba, organy Sund - Ett Nyfott Barn. 2, 2, 2, 2-0, 0, 0, 0, Dzwonki, smyczki Rütti - Woda w Silver ziemi. harfa. Mieszane Voices. dla Choirs Kolekcje. Boże Narodzenie, Choral Collection, Sacred. Poziom B-C. proste - średnio trudna. Wynik wokal. 240 stron. Opublikowane przez Oxford University Press. OU.9780193532311. ISBN 9780193532311. Boże Narodzenie, Choral Collection, Sacred. 10 x 7 cali. 31 kolęd dla SATB obydwu naraz Kolekcja przełomową w tym nowych elementów i rozwiązań z niektórych z najlepszych na świecie kompozytorów, carol, jak również z pisarzy, których praca może być nowe dla wielu. Redaktorzy Przeszukałem globu na ruchliwej, ekscytującej muzyki reprezentujących szereg chóralnych tradycji i stylów. Każdy element może być śpiewane w oryginalnym języku lub angielskim, a wymowę prowadnice są dla tych, którzy chcą śpiewać oryginalne teksty. Ta kolekcja pozwoli odświeżyć repertuar chórów z całego świata, w większości kawałków nadających się do chórów wszystkich rozmiarów i możliwości. Dodatkami dla niektórych kolęd dostępne są wypożyczone od wydawcy. Carol brak wiary. Na świat bez wiary. - Argentyna. Khorurd Metz. Wielka Tajemnica. - Armenia. Southern Cross - Australia. Kuttun Kantaka. Utwory noc. - Kraj Basków. Hiszpania. Nu jest umrzeć sarna van Jesse. Rod Jessego. - Belgia. Acalanto Jezusa Para O Menino. Kolęda dla Dzieciątka Jezus. - Brazylia. Huron Carol - Kanada. Nasz Boski maa "tre. Nasz mistrz, Pan Jezus. - Kanada. Quebec. Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie zbliża się. - Dominikana. Nuud ole, Jeesus, kiidetud. Teraz błogosławiony Bądź Chrystus Jesu. - Estonia. Tuikkikaa, oi joulun tahtoset. Twinkle jasne, wy gwiazdy Christmastide. - Finlandia. I wśród Pree. Na wzgórzu w zimnej. - Francja. Susser umrzeć glocken NIE Klingen. Słodko Dzwonią dzwony na. - Niemcy. Krismas _dodzi V_O. Christmas Time is Here. - Ghana. Nagykaracsony âjszakajan. Noc Bożego Narodzenia na Wielkiej. - Węgry. Immanuel OSS i Natt. Emmanuel, do nas tej nocy. - Islandia. Carul Failte. Carol powitania. - Irlandia. Infant Joy - Japonia. Jajang, Jajang, Ahgi Yesu. Lullay, lullay, Baby Jesu. - Korea. Dedziet skalu, putiet guni. Przynieś nam ogień, przyniesie nam światło. - Łotwa. Kołysanka Carol - Nowa Zelandia. Amuworo ayi otu NWA. Albowiem Dziecię nam się narodził. - Nigeria. Det HEV ei rose sprunge. Róża bez skazy. - Norwegia. Hej, hej, Lelija. Hej, hej, lilia. - Polska. Ena noc Polna veselja. Na rozgwieżdżone nocy. - Słowenia. Susa Ninna - Republika Południowej Afryki. Ett Nyfott Barn. Niemowlę. - Szwecja. Woda w Silver ziemi. W srebrzystej ciemności. - Szwajcaria. Mój taniec Dzień - PL. Kim jest dziecko - USA. Nino Lindo. Piękne dziecko. - Wenezuela.