Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $19.95

Oryginalny tekst

The Ultimate Baritone. Bass Aria Album. Version 2.0. Various. Baritone Voice sheet music. Bass Voice sheet music. Voice Solo sheet music.

Tłumaczenie

Ostateczny Baryton. Bas Aria albumu. Wersja 2.0. Różny. Nuty barytonem. Nuty basem. Nuty indywidualne głos.

Oryginalny tekst

The Ultimate Baritone. Bass Aria Album. Version 2.0. CD Sheet Music. Composed by Various. For Voice. CD Sheet Music. Version 2.0. CD-ROM. CD Sheet Music #30400024. Published by CD Sheet Music. HL.220534. ISBN 1423428137. 9x12 inches. CD Sheet Music. TM. is the revolutionary series of masterworks on CD- or DVD-ROM that transforms a PC or MAC computer into a virtual music library. Now you can quickly locate, view and print the great works of the classical repertoire. Compared to traditional printed sheet music or music downloads, it is incredibly inexpensive. Original sources are out-of-copyright standard editions from publishers such as Breitkopf and Härtel, C.F. Peters, G. Schirmer, Carl Fischer, Ricordi, Durand and many others. The discs also include biographical and analytical information from Grove's Dictionary of Music and Musicians , 1911 Edition. This volume contains over 1300 pages of music and features arias from all the greats. Beethoven, Bizet, Gounod, Handel, Mozart, Offenbach, Puccini, Rossini, Sullivan, Tchaikovsky, Verdi, Wagner, and many more. CD Sheet Music. Version 2.0. titles allow you to own a music library that rivals the great collections of the world. Version 2.0 improves upon the earlier edition in a number of important ways, including an invaluable searchable table of contents, biographical excerpts, and faster loading. CD Sheet Music. Version 2.0. titles work on PC and Mac systems. Each page of music is viewable and printable using Adobe Acrobat. Music is formatted for printing on 8.5" x 11" paper. Ha. Welch' ein Augenblick. Hat man nicht auch Gold daneben. Ah. per sempre. Bel sogno beato. Vi ravviso, o luoghi ameni. Votre toast. Toreador Song. Quand La Flamme De L'amour. O Nadir, tendre ami. C'est la princesse de Navarre. Son lo spirito che nega. Guide mes pas. Misero Bernardone. Lakme, ton doux regard. Ah, un foco insolito. Bella siccome un angelo. O Lisbona, alfin ti miro. Come Paride vezzoso porse il pomo. Udite. Benefattor degl'uomini. Cosi chiaro. A tanto amor. Cruda, funesta smania. Dalle stanze, ove Lucia. Lasst mich euch fragen. Nemico della patria. Son sessant' anni. Diane impitoyable. Dieux. Le malheur en tous. Dieux protecteurs de ces affreux. Dieux qui me poursuivez. Avant de quitter ces lieux. Le Veau D'or. Vous qui faites l'endormie. Serenade. Au Bruit Des Lourds Marteaux. Mab, la reine des mensonges. Si la rigueur. Col raggio placido. O ruddier than the cherry. Si puo. Si puo. Prologue. Il cavallo scalpita. Salome. Salome. Vision fugitive. A quoi bon l'economie. O Rosalinde. Epouse quelque brave fille. Regardez-moi bien dans les yeux. Femme sensible, entends-tu. Ich bin ein vielgereister Mann. Piff, Paff. Ah. Mon remords te venge. Donne mie la fate a tanti. Non siate ritrosi. Rivolgete a lui lo sguardo. Ah pieta, signori miei. Deh vieni alla finestra. Finch' han dal vino. Madamina. il catalogo e questo. Meta di voi qua vadano. Solche hergelaufne Laffen. Wer Ein Liebchen Hat Gefunden. Hai gia vinta la causa. Non piu andrai. Se vuol ballare. Tutto edisposto. Aprite un po'. Der Vogelfanger Bin Ich Ja. Ein Madchen Oder Weibchen. In Diesen Heil'gen Hallen. O Isis Und Osiris. Monologue. I have attained power. Pimen's Tale. Varlaam's Song. Als Bublein klein. Scintille, diamant. Bella mia. Ah. Pescator. Barcarolle. Ombre di mia prosapia. O monumento. Vecchia zimarra. Minne, dalla mia casa son partito. A un dottor della mia sorte. Largo Al Factotum. La calunnia. Come un ape. Ma al finir. Sois immobile. Kecal's Aria. Der Kriegeslust ergeben. Fair Moon, to the I sing. I am the Captain of the Pinafore. When I Was A Lad. As Some Day It May Happen. A more humane Mikado. On a tree by a river. Willow, tit-willow. Our great Mikado, virtuous Man. If you want a receipt. I Am The Very Model Of A Modern Major-General. When A Felon's Not Engaged. Gremin's Aria. Onegin's Aria. O vin, dissipe le tristesse. De son coeur j'ai calme la fievre. What would I do for my Queen. Alla vita che t'arride. Eri tu che macchiavi. Dormiro sol nel manto. Per me giunto. Lo vedremo, veglio audace. Infelice. E tuo credevi. Oh. De' verd'anni miei. Infin che un brando vindice. E sogno. O realta. L'onore. Ladri. Va, vecchio John. Son Pereda, son ricco d'onore. Urna fatale del mio destino. Pieta, rispetto, onore. Come dal ciel precipita. Dio di Giuda. Cadran, cadranno i perfidi. Credo in un Dio. Era la notte. Cortigiani, vil razza. Pari siamo. Il lacerato spirito. Fratricidi. Plebe. Patrizi. Il balen del suo sorriso. Di due figli. Abbietta zingara. O tu, Palermo, erra adorata. Di Provenza il mar. Die Frist ist um. Durch Sturm und bosen Wind. Mogst du, mein Kind. Daland's Aria. Erhebe dich. Durch dich musst' ich verlieren. Mein Herr und Gott. Wahn. Wahn. Uberall Wahn. Was duftet doch der Flieder. Nun hort und versteht. Gesegnet sei. Mein Vater. O Gnade. Hoechstes Heil. O wunden-wundervoller heiliger Speer. Wehvolles Erbe. Abendlich strahlt der Sonne Auge. Heil dir, weiser Schmied. Als du in kuhnem Sange. War's Zauber. Blick' ich umher. O du mein holder Abendstern. Tatest du's wirklich. Leb' wohl. O heilige Schmach. Als junger Liebe. Wo berg' ich mich. Hier im ird'schen Jammerthal. Drinking Song.

Tłumaczenie

Ostateczny Baryton. Bas Aria albumu. Wersja 2.0. Sheet Music CD. Złożony przez różne. Na głos. Sheet Music CD. Wersja 2.0. CD-ROM. CD ноты. Opublikowane przez Sheet Music CD. HL.220534. ISBN 1423428137. 9x12 cali. Sheet Music CD. TM. jest rewolucyjna seria arcydzieł na CD-ROM lub DVD-które przekształca komputer PC lub MAC w wirtualną bibliotekę muzyczną. Teraz można szybko zlokalizować, przeglądanie i drukowanie wielkich dzieł klasycznego repertuaru. W porównaniu do tradycyjnych Nuty drukowane lub muzycznych do pobrania, jest niesamowicie tani. Źródła pierwotne są poza prawem autorskim standardowych wydań od wydawców, takich jak Breitkopf i Härtel, CF Peters, G. Schirmer, Carl Fischer, Ricordi, Durand i wiele innych. Dyski zawierają również informacje biograficzne i analityczne z Dictionary Grove'a Muzycznej i muzyków, 1911 Edition. Niniejszy tom zawiera ponad 1300 stron z muzyką i oferuje arie ze wszystkich mistrzów. Beethoven, Bizet, Gounod, Haendel, Mozart, Offenbach, Puccini, Rossini, Sullivan, Czajkowskiego, Verdiego, Wagnera, i wiele więcej. Sheet Music CD. Wersja 2.0. tytuły pozwalają właścicielem bibliotekę muzyczną, która z powodzeniem konkurować najlepsze kolekcje świata. Wersja 2.0 poprawia wcześniejszej wersji w wielu ważnych dziedzinach, w tym bezcenne przeszukiwania spisu treści, biograficznych fragmentów i szybsze ładowanie. Sheet Music CD. Wersja 2.0. Tytuły na systemach PC i Mac. Każda strona jest widoczny i muzyki za pomocą programu Adobe Acrobat do wydruku. Muzyka jest sformatowany do drukowania na 8.5 "x 11". Ma. Co chwila. Nie są też obok złota. Ah. na zawsze. Bel Sogno Beato. Dostrzegamy, albo przyjemnych miejscach. Votre tosty. Toreador piosenki. Gdy płomień miłości. O Nadir, Tendre ami. To księżniczka z Nawarry. Jestem duchem, który zaprzecza. Przewodnik moje kroki. Misero Bernardone. Lakme, ton doux uwadze. Ach, niezwykły ogień. Piękna jak anioł. O Lisbona, Alfin ti miro. Jak uroczy Paryż wręczył jabłko. Słyszeć. Dobroczyńca mężczyzn. Tak jasne,. Tanto amor. Cruda, funesta Smania. Z pomieszczeń, w których Lucia. Pozwól, że zapytam. Wrogiem kraju. Jego anni Sessant '. Diane impitoyable. Bogowie. Nieszczęście w ogóle. Te straszne bogów ochraniacze. Bogowie, którzy gonią mnie. Przed wyjazdem z tych miejsc. Złote ciele. Ci, którzy się do spania. Serenada. Hałas w ciężki młot. Mab, królową kłamstwa. Si la rigueur. Ze spokojnym ray. O ruddier niż wiśni. Można. Można. Prolog. Łapa koń. Salome. Salome. Wizja zbiegiem. Quoi bon gospodarek. O Rosalinde. Poślubić jakąś dobrą dziewczynę. Spójrz mi w oczy. Rozsądna kobieta, usłyszeć. Jestem człowiekiem szeroko wyjazd. Piff, Paff. Ah. Pon remords TE Venge. Kobiety robią to z moich wielu. Nie bądź wstydliwy. Zadaj mu wygląd. Oh Mercy, panowie. Och się do okna. Finch 'han dal vino. Madamina. kat., a to. Połowa z was go. Takie shysters hergelaufne. Kto znalazł kochanie. Już wygrał sprawę. Nie będzie więcej. Jeśli chcesz tańczyć. Wszystko edisposto. Otworzyć nieco '. Ptaka Fanger tak jestem. Dziewczyna lub kobieta. W tych salach. O Isis Und Osiris. Monolog. Osiągnąłem moc. Pimen opowieść. Pieśń Varlaam. Jak Bublein małe. Iskry, diamentowe. Bella mia. Ah. Pescator. Barkarola. Cienie mojego rodu. O monumento. Stary płaszcz. Minne, zostawiłem mój dom. Na lekarza mojego losu. Largo al Factotum. La calunnia. Jak pszczoła. MA in Finir. Be Still. Kecal Aria. Powstały żądza wojny. Niezłe Księżyc, do I śpiewać. Jestem kapitan fartuszek. Kiedy byłem chłopcem. Jak kiedyś to może się zdarzyć,. Bardziej humanitarne Mikado. Na drzewie przez rzekę. Wierzba, wierzba sikorka-. Nasz wielki Mikado, cnotliwy człowiek. Jeśli chcesz pokwitowanie. Jestem bardzo model Nowoczesnej generała dywizji. Kiedy Felon nie Engaged. Gremin Aria. Aria Oniegin. O vin, dissipe się Tristesse. Jego serce mi spokój gorączka. Co chciałbym zrobić dla mojej królowej. Życie, które t'arride. To ty macchiavi. Ja snu tylko w płaszczu. Przyjdź do mnie. Zobaczymy, ja oglądać odważne. Nieszczęśliwy. A ty, że twoja. O. De 'moje verd'anni. INFIN że mściwy Brando. I sen. O REALTA. L'onore. Złodzieje. Idź, starych jack. Syn Pereda, są pełne czci. Urna z mojego fatalnego losu. Współczucie, szacunek, honor. Jak niebo spada. Bóg Judy. Cadran, cadranno i perfidi. Wierzę w jednego Boga. To była noc. Dworzanie, podła rasa. Równe nas. Rozdarty duch. Fratricidi. Plebe. Patrizi. Miganie jej uśmiechu. Dwoje dzieci. Abbietta zingara. O tu, Palermo, Erra adorata. Prowansja Mar. Czas jest wokół. Przez burzy i wiatru Bosen. Mogst ty, moje dziecko. Daland Aria. Powstać. Poprzez masz do stracenia I. Pan mój i Bóg. Złudzenie. Złudzenie. Uberall Wahn. Co jeszcze pachnie bzu. Teraz słyszy i rozumie. Błogosławiony. Mój ojciec. O Gnade. Hoechstes Heil. O-ból wspaniałe święta włócznia. Wehvolles dziedzictwo. Abendlich słońce promieniuje na oko. Niech żyje, mądra Smithowi. Als du w kuhnem Sange. Zauber War. Patrzę "rundę. O du mein posiadacz Abendstern. Didst ty naprawdę. Leb 'wohl. O święty wstyd. Jako młody miłości. Gdzie I 'mi góra. Tutaj w ird'schen padole. Pieśń pitnej.