Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $39.98

Oryginalny tekst

Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467. "Elvira Madigan". - Music Minus One. Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Solo sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

Koncert fortepianowy nr 21 C-dur KV 467. "Elvira Madigan". - Muzyka Minus One. Wolfgang Amadeusz Mozart. Solo Piano sheet music. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467. "Elvira Madigan". - Music Minus One composed by Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. For solo piano. Classical Period and Play Along. SMP Level 10. Advanced. Sheet music and accompaniment CD. Solo part, standard notation, fingerings and orchestral cues. does not include words to the songs. K. 467. 63 pages. Published by Music Minus One. MO.MMOCD3072. ISBN 1596150661. With solo part, standard notation, fingerings and orchestral cues. does not include words to the songs. Classical Period and Play Along. 9x12 inches. This justifiably famous piano concerto, with its gorgeous Andante theme, became a popular hit when it was used in the film Elvira Madigan. Lush melodies orchestrated in Mozart's inimitable style-graceful and elegant pianism are present throughout. The Classical piano concerto at its height. This deluxe 2CD set includes a slow-tempo practice version to help you get up to speed. Includes printed music on high-quality ivory paper, with informative historical liner notes. a digital stereo compact disc featuring a complete performance of the concerto with orchestra and soloist, and a second performance minus you, the soloist. and a second compact disc containing a full-speed version of the complete version as well as a special -20% slow-tempo version of the accompaniment for practice purposes. The concerto is voluminously indexed for your practice and performance convenience. Conductor. Nayden Todorov. Soloist. Sabri Tulug Tirpan, piano. Ensemble. Vidin Philharmonic Orchestra. Very advanced level, very difficult note reading, frequent time signature changes, virtuosic level technical facility needed.

Tłumaczenie

Koncert fortepianowy nr 21 C-dur KV 467. "Elvira Madigan". - Minus One Muzyka skomponowana przez Wolfganga Amadeusza Mozarta. 1756-1791. Na fortepian solo. Okres klasyczny i Play Along. SMP Poziom 10. Zaawansowany. Nuty i akompaniament CD. Partii solowej, standardowej notacji, palcowania i sygnały orkiestrowe. nie zawiera słowa do piosenek. K. 467. 63 stron. Opublikowane przez Music Minus One. MO.MMOCD3072. ISBN 1596150661. Z partii solowej, standardowej notacji, palcowania i orkiestrowych sygnały. nie zawiera słowa do piosenek. Okres klasyczny i Play Along. 9x12 cali. To słusznie słynny koncert fortepianowy, z jego wspaniałym Andante temat, stał się popularnym hitem, kiedy został użyty w filmie Elvira Madigan. Bujne melodie zaaranżowane w niepowtarzalnym stylu, wdzięku i elegancki pianistyki Mozarta są obecne w całym. Klasyczny koncert fortepianowy na jej wysokość. Ten luksusowy zestaw 2CD zawiera powolne tempo do ćwiczenia, które pomogą Ci dostać się do prędkości. Zawiera wydrukowane muzyki na wysokiej jakości papierze w kolorze kości słoniowej, z historycznych wkładce informacyjnych. cyfrowy stereo dysk wyposażony w kompletne wykonanie koncertu z orkiestrą i solista, a drugi minus wydajność Ci, solista. i drugi dysk zawierający wersję full-speed z wersji pełnej, jak również w wersji specjalnej -20% powolnym tempie akompaniamentu dla celów praktycznych. Koncert jest rozlewnie indeksowane do praktyki i wydajności wygody. Kierowca. Nayden Todorov. Solista. Sabri Tulug Tirpan, fortepian. Razem. Filharmonia Widin. Bardzo zaawansowany poziom, bardzo trudne uwaga czytanie, podpis częste zmiany czasu, poziom techniczny obiektu potrzebne wirtuozowskie.