Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $9.95

Oryginalny tekst

The Festival Collection. , Book 4. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

Festiwal Kolekcja. , Book 4. Metoda arkusza muzyki fortepianowej. Solo Piano sheet music. Pośredni.

Oryginalny tekst

The Festival Collection. , Book 4 edited by Helen Marlais. For piano. Classical. Succeeding with the Masters. Classical, Baroque, Classical Period, Romantic Period, 20th Century, Instructional, Method and Solos. Intermediate. Instrumental solo book and performance CD. Standard notation. Published by The FJH Music Company Inc. FJ.FF1588. ISBN 1-56939-540-3. With standard notation. Classical, Baroque, Classical Period, Romantic Period, 20th Century, Instructional, Method and Solos. 9x12 inches. Book 4 consists of pivotal intermediate level repertoire that is essential for the student to study, and to apply the knowledge and experience they have mastered from the previous levels. The repertoire at this level will broaden the students understanding of utilizing the fundamentals of proper technique, with accurate musical expression and interpretation in their performances. Mastery of pieces at this level will allow students to refine their abilities and prepare for the advanced repertoire. Features pieces by composers such as. Francois Couperin. The Little Trifle. , Johann Wilhelm Hassler. Capriccio. , Robert Schumann. Sicilienne, Opus 68, No. 11. , and Aram Khachaturian. Ivan's Song. Succeeding with the Masters is a series dedicated to the authentic keyboard works of the Baroque, Classical, Romantic, and Twentieth-Century masters. This series provides a complete and easily accessible method for learning and performing the works of the masters. Each book presents the works in historical perspective for the student, and provides the means and the motivation to play these pieces in the correct stylistic, musical, and technical manner. The easily understandable format of practice strategies and musical concepts make this series enjoyable for both students and teachers. Succeeding with the Masters begins with late-elementary repertoire, continues through intermediate-level works and also includes a few early-advanced works. Upon completion of the series, students will be well prepared for the major keyboard works by the master composers of each era. The Little Trifle. Le petit rien. Fantasia in G Major. Polonaise. from the Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 119. Minuet in G Major. Ciaccona with Five Variations. Loure. Bourree in A minor. Verso in E minor. Intrada. Dedcated Most Humbly to the Right-Hand Little Finger. Sonatina in G major. Op. 36, No. 2, Movement 1. La Caroline. Wq 117. 39, H98. Rondo in B flat major. Angloise in D major. Sonatina in G major. Op. 83, No. 1, Movement 1. Rondo in F major. Sonatina in C major. Op. 168, No. 3, Movement 3. Strong, Sturdy, Character. Minuet in F major. K. 5. Capriccio. Sonatina in G major. Op. 55, No. 2, Movement 1. Boys Round Dance. Op. 36, No. 3B. Spinning Song. Op. 14, No. 4. The Shepherdess. Op. 100, No. 11. Polka. Op. 39. Allemande in E Flat. Sicilienne. Op. 68, No. 11. Miniature Waltz. Op. 10, No. 10. Little Flower. Op. 205. Mazurka. Turkish March. Op. 101, No. 9. Etude in A minor. Op. 47, No. 3. Elephant Tune. Tango in C minor. Song of the Range Rider. Prelude. Op. 138. Two Roosters. Daydreaming. Rustic Dance. Op. 24, No. 1. Ivan's Song. Oriental Flower.

Tłumaczenie

Festiwal Kolekcja. , Book 4 edytowane przez Helen Marlais. Na fortepian. Klasyczny. Sukces z Masters. Klasyczny, baroku, klasycyzmu, romantyzmu, 20th Century, instruktażowe, metoda i Solos. Pośredni. Książka instrumentalny występ solowy i CD. Standardowa notacja. Opublikowane przez The FJH Music Company Inc. FJ.FF1588. ISBN 1-56939-540-3. Ze standardowej notacji. Klasyczny, baroku, klasycyzmu, romantyzmu, 20th Century, instruktażowe, metoda i Solos. 9x12 cali. Książka składa się z 4 kluczowej poziom średniozaawansowany repertuaru, który jest niezbędny dla studentów na studia, i zastosować wiedzę i doświadczenie opanowali od poprzednich poziomów. Repertuar na tym poziomie będzie poszerzenie studentów zrozumienia wykorzystaniem podstaw prawidłowej techniki, dokładne muzycznej ekspresji i interpretacji w ich wykonań. Opanowanie sztuk na tym poziomie pozwoli uczniom udoskonalić swoje umiejętności i przygotować się do zaawansowanej repertuaru. Oferuje utwory kompozytorów takich jak. Francois Couperina. Mały drobiazg. Johann Wilhelm Hassler. Kaprys. Robert Schumann. Sicilienne, Opus 68, nr 11. I Arama Chaczaturiana. Iwana piosenki. Kolejny z serii Masters jest przeznaczona do autentycznych dzieł klawiaturze barokowe, klasyczne, romantyczne i XX-wiecznych mistrzów. Seria ta zapewnia pełną i łatwo dostępną metodę uczenia się i wykonywania dzieła mistrzów. Każda książka prezentuje prace w perspektywie historycznej dla studenta i zapewnia środki i motywację do odtwarzania tych elementów w odpowiedniej stylistyce, muzycznych i sposób techniczny. Zrozumiały format strategii i koncepcji treningowych, aby ta seria muzycznych przyjemny zarówno dla uczniów i nauczycieli. Sukces z Masters zaczyna się późno elementarne repertuaru, nadal poprzez dzieła pośredniego szczebla, a także zawiera kilka zaawansowanych prac wczesnych. Po zakończeniu serii, studenci będą dobrze przygotowani do największych dzieł kompozytorów klawiatury przez mistrzów każdej epoki. Mały drobiazg. Trochę nic. Fantazja G-dur. Polonez. z notebooka dla Anny Magdaleny Bach BWV Anh. 119. Menuet G-dur. Ciaccona z pięciu zmian. Loure. Bourree a-moll. Verso e-moll. Intrada. Dedcated najpokorniej do prawej mały palec. Sonatina G-dur. Op. 36, nr 2, Ruch 1. Caroline. Wq 117. 39 H98. Rondo B-dur. Angloise D-dur. Sonatina G-dur. Op. 83, nr 1, Ruch 1. Rondo F-dur. Sonatina C-dur. Op. 168, Nr 3, Ruch 3. Mocny i wytrzymały, o postaci. Menuet F-dur. K. 5.. Kaprys. Sonatina G-dur. Op. 55, nr 2, Ruch 1. Chłopcy Okrągły Taniec. Op. 36, nr 3B. Spinning piosenki. Op. 14, nr 4. Pasterka. Op. 100, Nr 11. Polka. Op. 39. Allemande w E Flat. Sycylijczyk. Op. 68, nr 11. Miniatura Waltz. Op. 10 nr 10. Little Flower. Op. 205. Mazur. Marsz Turecki. Op. 101, Nr 9. Etiuda a-moll. Op. 47, nr 3. Słoń Tune. Tango w c-moll. Song of the Range Rider. Preludium. Op. 138. Dwa Koguty. Marzeń. Rustykalny Taniec. Op. 24, nr 1. Iwana piosenki. Oriental Flower.