Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $5.99

Oryginalny tekst

ShowTime Classics. Nancy Faber. Piano Method sheet music.

Tłumaczenie

ShowTime Classics. Nancy Faber. Metoda arkusza muzyki fortepianowej.

Oryginalny tekst

ShowTime Classics. Level 2A. Arranged by Nancy Faber and Randall Faber. For Piano. Keyboard. Faber Piano Adventures. Classics. 2A. Softcover. 24 pages. Faber Piano Adventures #FF1052. Published by Faber Piano Adventures. HL.420161. ISBN 161677052X. Classics. 9x12 inches. An excellent collection of symphonic and operatic works by the great composers. The pieces were chosen for their appealing melodies and rhythmic vitality. Includes. Theme from Don Giovanni. La ci darem la mano. by Mozart. Egyptian Ballet Dance. from the opera Sanson & Delilah. by Saint Saëns. Liebestraum by Liszt. The Merry Widow Waltz. from the opera The Merry Widow. by Lehár. Minuet. Op. 14, No. 1. by Paderewski. Canon by Pachelbel. Spring. from The Four Seasons. by Vivaldi. Suitor's Song. from the operetta The Gypsy Baron. by J. Strauss, Jr.. Theme from Symphony No. 1. Third Movement, “Frère Jacques” theme. by Mahler. Prince of Denmark's March. Trumpet Voluntary. by Clarke. Piano Adventures has set a new standard for a new century of piano teaching. It is fast becoming the method of choice at leading university pedagogy programs and major teaching studios around the world. But more importantly, Piano Adventures is bringing smiles to the faces of thousands of piano students. It can do the same for your students. Theme from Don Giovanni. La ci darem la mano. by Mozart. Egyptian Ballet Dance. from the opera Sanson & Delilah. by Saint Saens. Liebestraum by Liszt. The Merry Widow Waltz. from the opera The Merry Widow. by Lehar. Minuet. Op. 14, No. 1. by Paderewski. Canon by Pachelbel. Spring. from The Four Seasons. by Vivaldi. Suitor's Song. from the operetta The Gypsy Baron. Theme from Symphony No. 1. Third Movement, "Frere Jacques" theme. by Mahler. Prince of Denmark's March. Trumpet Voluntary. by Clarke.

Tłumaczenie

ShowTime Classics. Poziom 2A. Ułożone według Nancy Randall Faber Faber i. Na fortepian. Klawiatura. Faber Przygody Piano. Klasyczne. 2A. Miękka. 24 strony. Приключения фортепиано Faber. Opublikowane przez Faber Adventures Piano. HL.420161. ISBN 161677052X. Klasyczne. 9x12 cali. Znakomity zbiór dzieł symfonicznych i operowych przez wielkich kompozytorów. Utwory zostały wybrane do ich atrakcyjne melodie i rytmiczne witalności. Zawiera. Temat z Don Giovanni. La ci darem la mano. Mozarta. Balet Taniec egipski. z Sanson opery. przez Saint Saens. Liebestraum Liszta. Wesoła wdówka Walc. z opery The Merry Widow. Lehara. Menuet. Op. 14, nr 1. Paderewskiego. Canon przez Pachelbel. Wiosna. z The Four Seasons. Vivaldiego. Pieśń zalotnik. z operetki Baron cygański. J. Strauss Jr. Motyw z Symfonia nr 1. Trzeci Ruch, "Brat Jacques" motyw. Mahlera. Książę Danii marca. Trumpet Voluntary. przez Clarke. Piano Adventures wyznaczyła nowy standard dla nowego wieku nauczania fortepianu. To szybko staje się metodą z wyboru w wiodących programach uniwersyteckich i pedagogiki nauczania największych studiach na całym świecie. Ale co ważniejsze, Piano Adventures przynosi uśmiech na twarzach tysięcy studentów fortepianu. Może zrobić to samo dla swoich uczniów. Temat z Don Giovanni. La ci darem la mano. Mozarta. Balet Taniec egipski. z Sanson opery. przez Saint Saens. Liebestraum Liszta. Wesoła wdówka Walc. z opery The Merry Widow. przez Lehara. Menuet. Op. 14, nr 1. Paderewskiego. Canon przez Pachelbel. Wiosna. z The Four Seasons. Vivaldiego. Pieśń zalotnik. z operetki Baron cygański. Motyw z Symfonia nr 1. Trzeci Ruch "Frere Jacques" motyw. Mahlera. Książę Danii marca. Trumpet Voluntary. przez Clarke.