Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $21.95

Oryginalny tekst

The Festival Collection, Book 8. with 2 CD's. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

Festiwal Kolekcja, moduł 8. 2 płyty CD z. Metoda arkusza muzyki fortepianowej. Solo Piano sheet music. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

The Festival Collection, Book 8. with 2 CD's. edited by Helen Marlais. For piano. Book. Succeeding with the Masters. Methods and Solos. Advanced. Book. Published by The FJH Music Company Inc. FJ.FJH2101. ISBN 1-56939-596-9. Methods and Solos. The repertoire in The Festival Collection Book 8 was selected for its superior artistic and pedagogical merit. The wide selection encompasses the finest pieces from the Baroque to Contemporary eras that meet the musical and technical needs of the advancing pianist. Based on Urtext sources and original manuscripts, these compositions are ideal for recitals, festivals, competitions, and auditions. The great variety of fabulous repertoire will help make selections easier and your student's performance successful. Included are 2 CDs with full performances by Helen Marlais, Chiu-Ling Lin, and Frances Renzi. About the Pieces and Composers contains interesting program notes and background info about the composers. Succeeding with the Masters is a series dedicated to the authentic keyboard works of the Baroque, Classical, Romantic, and Twentieth-Century masters. This series provides a complete and easily accessible method for learning and performing the works of the masters. Each book presents the works in historical perspective for the student, and provides the means and the motivation to play these pieces in the correct stylistic, musical, and technical manner. The easily understandable format of practice strategies and musical concepts make this series enjoyable for both students and teachers. Succeeding with the Masters begins with late-elementary repertoire, continues through intermediate-level works and also includes a few early-advanced works. Upon completion of the series, students will be well prepared for the major keyboard works by the master composers of each era.

Tłumaczenie

Festiwal Kolekcja, moduł 8. 2 płyty CD z. edytowane przez Helen Marlais. Na fortepian. Książka. Sukces z Masters. Metody i Solos. Zaawansowany. Książka. Opublikowane przez The FJH Music Company Inc. FJ.FJH2101. ISBN 1-56939-596-9. Metody i Solos. Repertuar w festiwalu księgozbioru 8 został wybrany do jego najwyższej wartości artystycznej i pedagogicznej. Szeroki wybór obejmuje najlepsze utwory od baroku do współczesności, które spełniają epok muzycznych i technicznych potrzeb pianisty postępującej. Na podstawie źródeł Urtext i oryginalnych rękopisów, kompozycje te są idealne do recitali, festiwali, konkursów i przesłuchań. Duża różnorodność wspaniały repertuar pomoże dokonać wyboru łatwiejsze i wydajność studenta sukces. Wliczone są 2 płyty CD z pełnym występy Helen Marlais, Chiu-Ling Lin i Frances Renzi. O Kawałki i Kompozytorzy zawiera ciekawe notatki programu oraz informacji dodatkowych na temat kompozytorów. Kolejny z serii Masters jest przeznaczona do autentycznych dzieł klawiaturze barokowe, klasyczne, romantyczne i XX-wiecznych mistrzów. Seria ta zapewnia pełną i łatwo dostępną metodę uczenia się i wykonywania dzieła mistrzów. Każda książka prezentuje prace w perspektywie historycznej dla studenta i zapewnia środki i motywację do odtwarzania tych elementów w odpowiedniej stylistyce, muzycznych i sposób techniczny. Zrozumiały format strategii i koncepcji treningowych, aby ta seria muzycznych przyjemny zarówno dla uczniów i nauczycieli. Sukces z Masters zaczyna się późno elementarne repertuaru, nadal poprzez dzieła pośredniego szczebla, a także zawiera kilka zaawansowanych prac wczesnych. Po zakończeniu serii, studenci będą dobrze przygotowani do największych dzieł kompozytorów klawiatury przez mistrzów każdej epoki.