Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $6.95

Oryginalny tekst

Duets for All. Albert L. Stoutamire. Flexible Instrument sheet music. Piccolo sheet music.

Tłumaczenie

Duety na wszystko. Albert L. Stoutamire. Elastyczne nuty Instrument. Nuty piccolo.

Oryginalny tekst

Duets for All. Flute, Piccolo. Composed by Albert L. Stoutamire. For Flute, Piccolo. Duet or Duo. Mixed Instruments - Flexible Instrumentation. Book. 24 pages. Published by Belwin Music. AP.PROBK01324. ISBN 076922136X. Duets for All enables any two instruments to play duets. Not only may two like-instruments such as two flutes play together, but two dissimilar instruments such as violin and tuba may perform all of the duets. The duets cover a wide range of styles and music from baroque through contemporary eras, and they range in difficulty from grades I through IV. Titles. March. Prokofiev. Allegro. Mozart. Dance. Kabalevsky. Andante and Allegro. Stoutamire. Leaping. Kabalevsky. Ecossaise. Beethoven. A Farewell. Purcell. Song of the North. Grieg. March of the Tin Soldiers. Tschaikowsky. Allegretto. Corelli. The Mechanical Doll. Shostakovich. The Adventures of Ivan. Khatchaturian. Bouree. Handel. Hungarian Rhapsody No. 2. Liszt. Ballet of the Chicks. Moussorgsky.

Tłumaczenie

Duety na wszystko. Flet Piccolo. Złożony przez Albert L. Stoutamire. Na flet, Piccolo. Duet lub Duo. Mieszane Instruments - Elastyczne pomiarowe. Książka. 24 strony. Opublikowane przez Belwin Muzyka. AP.PROBK01324. ISBN 076922136X. Duety na wszystko pozwala żadnych dwóch instrumentów do gry w duecie. Nie tylko może dwa, jak-instrumenty takie jak dwa flety grać razem, ale dwa odmienne instrumenty, takie jak skrzypce i tuba może wykonywać wszystkie duety. W duety obejmują szeroki wachlarz stylów i muzyki od baroku poprzez współczesnych epok, i wahają się w trudnej sytuacji z klas I-IV. Tytuły. Marzec. Prokofiew. Allegro. Mozart. Taniec. Kabalewski. Andante i Allegro. Stoutamire. Skaczący. Kabalewski. Szkocka. Beethoven. Pożegnanie. Purcell. Song of the North. Grieg. Marsz ołowianych żołnierzyków. Czajkowski. Allegretto. Corelli. Mechaniczna lalka. Szostakowicz. Przygody Iwana. Khatchaturian. Bouree. Handel. Rapsodia węgierska nr 2. Liszt. Balet z Chicks. Moussorgsky.