Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $6.95

Oryginalny tekst

Student Instrumental Course Studies and Melodious Etudes for Clarinet. Robert Lowry. Clarinet sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

Badania studentów Instrumental merytoryczne i Melodious Etiudy na klarnet. Robert Lowry. Nuty klarnet. Pośredni.

Oryginalny tekst

Student Instrumental Course Studies and Melodious Etudes for Clarinet. Level II. Composed by Robert Lowry and James D. Ployhar. For Clarinet. Method. Instruction. Woodwind - Clarinet Method or Collection. Student Instrumental Course. Intermediate. Book. 32 pages. Published by Belwin Music. AP.BIC00207A. ISBN 0757993915. The Belwin Student Instrumental Course is a course for individual instruction and class instruction of like instruments, at three levels, for all band instruments. Each book is complete in itself, but all books are correlated with each other. Although each book can be used separately, all supplementary books should be used as companion books with the method.

Tłumaczenie

Badania studentów Instrumental merytoryczne i Melodious Etiudy na klarnet. Poziom II. W składzie: Robert Lowry i James D. Ployhar. Na klarnet. Metoda. Instrukcja. Metoda Klarnet lub Kolekcja - stroikowe. Kurs instrumentalna studentów. Pośredni. Książka. 32 strony. Opublikowane przez Belwin Muzyka. AP.BIC00207A. ISBN 0757993915. Belwin Student Instrumental przedmiotu jest oczywiście do indywidualnego nauczania oraz klasy nauczania instrumentów, takich jak, na trzech poziomach, dla wszystkich instrumentów zespołu. Każda książka jest kompletne samo w sobie, ale wszystkie książki są ze sobą skorelowane. Chociaż każda książka może być używany oddzielnie, wszystkie dodatkowe książki powinny być wykorzystywane jako książek towarzyszących z metody.