Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $14.95

Oryginalny tekst

Nine Short Piano Pieces. Franz Schubert. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music.

Tłumaczenie

Dziewięć krótkich utworów na fortepian. Franz Schubert. Metoda arkusza muzyki fortepianowej. Solo Piano sheet music.

Oryginalny tekst

Nine Short Piano Pieces composed by Franz Schubert. 1797-1828. Edited by H Ferguson. For Piano. ABRSM Signature Series. Grades 5-7. Sheet Music. Published by ABRSM. Associated Board of the Royal Schools of Music. PE.9781854722065. ISBN 1-85472-206-9. Published within the Signature Series a series of authoritative performing editions of standard keyboard works prepared from original sources by leading scholars, including informative introductions and performance notes. "Adagio in G, D. 178. 1st version. "Albumleaf. Waltz. in G, D. 844". "Allegretto in C minor, D. 915". "Andante in C, D. 29". "Hungarian Melody in B minor, D. 817". "March in E, D. 606". "Scherzo in Bb, D. 593. 1". "Scherzo in Db, D. 593. 2". "Variation in C minor on a Waltz by Diabelli, D. 718".

Tłumaczenie

Dziewięć Krótkie utwory fortepianowe skomponowane przez Franza Schuberta. 1797-1828. Edytowane przez H Ferguson. Na fortepian. ABRSM Signature Series. Klas 5-7. Nuty. Opublikowane przez ABRSM. Zarząd Współpracujemy z Królewskiej Szkoły Muzycznej. PE.9781854722065. ISBN 1-85472-206-9. Opublikowano w Signature Series seria autorytatywnych edycjach prowadzenie standardowej klawiatury prace przygotowane z oryginalnych źródeł przez czołowych badaczy, w tym wprowadzenia informacyjnych i notatek wydajności. "Adagio G, D. 178. 1st version. "Albumleaf. Walc. G, D 844 ". "Allegretto c-moll D. 915". "Andante C, D. 29". "Węgierska melodia moll D. 817". "Marsz w E, D 606". "Scherzo B-dur D. 593. 1 ". "Scherzo DB, D. 593. 2 ". "Różnice w c-moll na Waltz przez Diabellego, D. 718".