Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $19.99

Oryginalny tekst

Three Early Ballets - The Firebird, Petrushka, The Rite Of Spring. Igor Stravinsky. Piano Solo sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

Trzy Wczesne Balet - Firebird, Pietruszka, Święto wiosny. Igor Strawiński. Solo Piano sheet music. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

Three Early Ballets - The Firebird, Petrushka, The Rite Of Spring. Piano Solo. Composed by Igor Stravinsky. 1882-1971. For Piano. Piano Collection. 20th Century. SMP Level 10. Advanced. Collection. Introductory text and piano reduction. does not include words to the songs. 188 pages. G. Schirmer #LB1978. Published by G. Schirmer. HL.50481614. ISBN 0793544254. With introductory text and piano reduction. does not include words to the songs. 20th Century. 9x12 inches. This edition brings together - for the first time - the three early ballets of Igor Stravinsky in versions for solo piano. Intended as both virtuoso performance pieces as well as study aids for musicians, they have been carefully proofread against the orchestral scores to insure that they agree in detail. Pretrushka contains all of the music in the original 1911 version, The Firebird is a transcription of the full-length 1910 ballet and The Rite of Spring is presented in a revised form of the well-known Leyetchkiss transcription. Very advanced level, very difficult note reading, frequent time signature changes, virtuosic level technical facility needed. The Rite Of Spring. Petrushka. The Firebird.

Tłumaczenie

Trzy Wczesne Balet - Firebird, Pietruszka, Święto wiosny. Solo Piano. Skomponowane przez Igora Strawińskiego. 1882-1971. Na fortepian. Kolekcja Piano. 20th Century. SMP Poziom 10. Zaawansowany. Kolekcja. Tekst wprowadzający oraz wyciąg fortepianowy. nie zawiera słowa do piosenek. 188 stron. Г. Ширмер. Opublikowane przez G. Schirmer. HL.50481614. ISBN 0793544254. Z tekstem wprowadzającym i fortepianowego. nie zawiera słowa do piosenek. 20th Century. 9x12 cali. To wydanie skupia - po raz pierwszy - trzy wczesnych baletów Igora Strawińskiego w wersji na fortepian solo. Przeznaczony zarówno jako wirtuozowskich utworów wydajności, jak również pomoce naukowe dla muzyków, zostały one dokładnie sprawdzane przed orkiestrowych partytur, aby zapewnić, że zgadzają się w szczegółach. Pretrushka zawiera wszystkie muzyki w oryginalnym 1911 wersji, Firebird jest transkrypcja pełnej długości 1910 baletu i Święto wiosny jest przedstawiony w zmienionej formie znanej Leyetchkiss transkrypcji. Bardzo zaawansowany poziom, bardzo trudne uwaga czytanie, podpis częste zmiany czasu, poziom techniczny obiektu potrzebne wirtuozowskie. Święto wiosny. Pietruszka. Firebird.