Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $3.99

Oryginalny tekst

I Believe Jesus Died for Me. Sharon Wilson. Voice sheet music. Guitar sheet music. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

Wierzę, że Jezus umarł za mnie. Sharon Wilson. Nut głosem. Nuty gitara. Chór nuty. Arkusz akompaniament muzyki fortepianowej. Pośredni.

Oryginalny tekst

I Believe Jesus Died for Me composed by Sharon Wilson. For Piano, Voice, Guitar. chords only. , Choir - other voicings, for unison children's choir. Christian, Contemporary Christian, Sacred, Easter, Children's Music. Intermediate. , , Sheet Music Single. Published by Sharon Wilson. S0.12571. "This contemplative song was inspired by the story found in Mark 16. 9-14. After Jesus had risen from the grave, he first appeared to Mary and some other women and told them to go tell the rest of the disciples. However, the disciples did not believe the women's story. In John 11. 25-26, Jesus says ""I am the resurrection and the life. He who believes in me will still live, even if he dies. do you believe this. "" This song is a response to Jesus' question. ""Yes I believe He died for me. Yes I believe His face we'll see. Yes I believe the battle's won. Yes I believe He's God's dear Son."" Though arranged as a vocal solo with straight-forward piano accompaniment. guitar chords included. , this piece is an excellent choice for a children's choir with soloists singing the verses asking the questions and the choir responding in unison on the chorus. Set in the key of F major, the vocal range is from middle C to the C above. C4-C5. 3 pages". Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tłumaczenie

I Believe Jesus Died for Me composed by Sharon Wilson. Na fortepian, głos, gitara. tylko akordy. Chór - inne brzmieniowe, na chór unisono dzieci. Christian, Współczesna chrześcijański, święty, Wielkanoc, Muzyka dla dzieci. Pośredni. ,, Nuty Jedynka. Opublikowane przez Sharon Wilson. S0.12571. "Ten kontemplacyjny utwór został zainspirowany historią znaleziona w Mark 16. 9-14. Po Jezus powstał z grobu, po raz pierwszy ukazał się Maryi i innych kobiet, i kazał im iść powiedzieć resztę uczniów. Jednakże uczniowie nie wierzyli opowieść dla kobiet. W Ewangelii Jana 11. 25-26, Jezus mówi: "" Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ten, kto we Mnie wierzy, wciąż żyje, nawet jeśli umrze. pan w to uwierzyć. "" Ta piosenka jest odpowiedzią na pytanie Jezusa. "" Tak uważam, że On umarł za mnie. Tak uważam, że Jego twarz zobaczymy. Tak uważam, że wygrał bitwę za. Tak uważam, że On jest kochany Syn Boży. "" Choć ułożone jako wokalnej solówki z prosta akompaniamentem fortepianu. akordy gitarowe zawarte. , Ten kawałek jest doskonałym wyborem dla chóru dziecięcego z solistów śpiewa wersety zadawać pytania i odpowiadać na chór unisono w chórze. Ustaw w tonacji F-dur, zakres wokal jest od środkowego C do C powyżej. C4-C5. 3 strony ". Druk cyfrowy jest do wydruku nuty dostępne zawsze i wszędzie. Tylko zakup, druk i zabaw. Zobacz swoje nuty online w domu, szkole, pracy czy gdziekolwiek masz komputer podłączony do Internetu. Skorzystaj z naszej aplikacji na iPada, aby zobaczyć swoje cyfrowe nuty w podróży. Z Digital Print, można drukować swoje cyfrowe nuty natychmiast po zakupie, czy czekać, aż jego dogodne. I instalacja nasze oprogramowanie jest łatwe - będziemy Cię przez proste kroki, aby upewnić się, że Adobe Flash Player, Adobe AIR i Kartę aplikacji Muzyka Plus AIR.