Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $50.00

Oryginalny tekst

March of the Ladybugs. Barry Kopetz. Grade 2.

Tłumaczenie

Marsz Biedronki. Barry Kopetz. Klasa 2.

Oryginalny tekst

March of the Ladybugs composed by Barry Kopetz. For concert band. Concert Band. FJH Young Band. Full set. score and parts. Score only also available. B1246S. Grade 2. Score and set of parts. Duration 2 minutes, 43 seconds. Published by The FJH Music Company Inc. FJ.B1246. This clever march depicts a procession of ladybugs, those everyday insects that always seem to capture the spotlight. A persistent minor second interval depicts the occasional flapping of their wings, and the piece even comes complete with a "bug fight" - uhh - dog fight, that is. An excellent change of pace for your next program. This clever march depicts a procession of ladybugs, those everyday insects that always seem to capture the spotlight. A persistent minor second interval depicts the occasional flapping of their wings, and the piece even comes complete with a 'bug fight' - uhh'dog fight, that is. An excellent change of pace for your next program. 43. Appropriate for middle school and smaller high school groups. Second clarinets usually stay below the break. Parts are written with more independence, and instrumentation increases slightly. There is still adequate doubling in the lower voices. Grades 2 - 2.5.

Tłumaczenie

Marsz Biedronki skomponowanych przez Barry Kopetz. Na koncert zespołu. Koncert zespołu. FJH młody zespół. Pełny zestaw. wynik i części. Nik dostępny tylko. B1246S. Klasa 2. Nik i zestaw części. Czas trwania 2 minuty, 43 sekund. Opublikowane przez The FJH Music Company Inc. FJ.B1246. Ten sprytny marsz przedstawia pochód biedronki, że owady te codzienne zdają się uchwycić światło reflektorów. Uporczywe drobne drugi przedział przedstawia okolicznościowy trzepotanie skrzydłami, a kawałek nawet jest w komplecie z "błędów" - Uhh walki - walki psów, które jest. Doskonała zmiana tempa do następnego programu. Ten sprytny marsz przedstawia pochód biedronki, że owady te codzienne zdają się uchwycić światło reflektorów. Uporczywe drobne drugi przedział przedstawia okolicznościowy trzepotanie skrzydłami, a kawałek nawet jest w komplecie z "walki o błędzie" - uhh'dog walka, która jest. Doskonała zmiana tempa do następnego programu. 43. Nadaje się do szkoły średniej i mniejszych grup szkolnych. Drugi klarnety zwykle pobyt poniżej progu. Części są zapisywane z większą niezależnością i nieznacznie wzrasta oprzyrządowanie. Jest jeszcze wystarczające podwojenie w niższych głosów. Klas 2 - 2.5.