Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $13.99

Oryginalny tekst

Solos for Young Cellists, Volume 1. Cello Part & Piano Accompaniment. Cello Solo sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

Tłumaczenie

Solówki Wiolonczelowym, Tom 1. Wiolonczela Część. Wiolonczelę solo nuty. Arkusz akompaniament muzyki fortepianowej.

Oryginalny tekst

Solos for Young Cellists, Volume 1. Cello Part & Piano Accompaniment. Selections from the Cello Repertoire. For Cello and Piano. String - Cello Studies or Collection. Suzuki. Companion CD also available. see item 21620X. Instrumental Solo Book and Piano Accompaniment Book. 88 pages. Published by Alfred Music. AP.20810X. ISBN 1589512081. Solos for Young Cellists is an eight-volume series of music compilations with companion CDs. The series ranges from elementary to advanced levels and represents a truly exciting variety of musical genres and techniques. This collection of wonderful music offers young cellists the opportunity to work in various positions, techniques, meters, keys, and musical styles. Many of the works have long been recognized as stepping stones to the major instrumental repertoire, while others are newly published pieces and original compositions, providing an exciting and diverse choice of study. The collection will become a valuable resource for teachers and students of all ages and levels. The piano track recorded on the second half of each CD gives the cellist the chance to practice performing with accompaniments. Contents. Simple Folk Songs. Scherzo, Op.12, No. 3-Schlemuller. Forward, March. , Op.14, No. 6- Schlemuller. Livi's Blues-E. W. Cheney. Budapesto-C. Cheney. Gondola Song-Schlemuller. Concerto in C Major, III No. 6- Vivaldi. List. syllabus. TX UIL PML. Orch, Strings, Guitar. Simple Folk Songs. Frere Jacques. Pattern One. Brahms' Lullaby. The Little Fiddle. Swedish Folk Song. Frere Jacques. Pattern Four. Entre le Boeuf et L'Ae Gris. Between the Ox and the Gray Donkey. The Nut-Tree. Song of thanksgiving. Scherzo, Op. 12, No. 3. Forward, March. , Op. 14, No. 6. Livi's Blues. Fairytales. L'Innocence. Clock Tower Bells. Budapesto. Gondola Song. Concerto in C Major, F. III, No. 6. Allegro. Largo.

Tłumaczenie

Solówki Wiolonczelowym, Tom 1. Wiolonczela Część. Wybór z repertuaru wiolonczelowego. Na wiolonczelę i fortepian. String - Badania Cello lub Kolekcja. Suzuki. CD również towarzysz. patrz punkt 21620X. Instrumental Solo Książka Książka i akompaniament fortepianowy. 88 stron. Opublikowane przez Alfred Music. AP.20810X. ISBN 1589512081. Solówki Wiolonczelowym to seria ośmiu objętość kompilacji muzycznych z płyt CD towarzyszących. Serii waha się od podstawowego do zaawansowanego i stanowi prawdziwie ekscytującą gamę muzycznych gatunków i technik. Ta kolekcja wspaniałej muzyki oferuje Wiolonczelowym możliwość pracy w różnych pozycjach, techniki, mierniki, przyciski i style muzyczne. Wiele prac już dawno zostały uznane za odskocznię do poważnej repertuaru instrumentalnego, podczas gdy inni są nowo opublikowane utwory i oryginalne kompozycje, zapewniając ekscytujący i zróżnicowany wybór studiów. Kolekcja będzie cennym źródłem informacji dla nauczycieli i uczniów w każdym wieku i poziomu. Fortepian utwór nagrany na drugiej połowie każdego CD daje wiolonczelista możliwość ćwiczenia wykonując z dodatkami. Treść. Proste pieśni ludowe. Scherzo, op.12, nr. 3-Schlemuller. Napastnik, marzec. , Op.14, nr 6 - Schlemuller. LIVI w Blues-E. W. Cheney. Budapesto-C. Cheney. Gondola Song-Schlemuller. Koncert C-dur, III nr 6 - Vivaldi. Lista. konspekt. Teksas UIL PML. Orch, Struny, Gitara. Proste pieśni ludowe. Frere Jacques. Jeden wzór. Kołysanka Brahmsa. Mała Fiddle. Szwedzki Zespół Pieśni. Frere Jacques. Cztery wzór. Między Beef Ae Greya. Między wół i osioł gray. Nut Tree. Pieśń dziękczynienia. Scherzo op. 12, nr 3. Napastnik, marzec. , Op. 14, nr 6. Blues LIVI za. Bajki. L'Innocence. Clock Tower Bells. Budapesto. Gondola piosenki. Koncert C-dur, F. III, nr 6. Allegro. Długo.