Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $5.50

Oryginalny tekst

Bastien Piano Basics, Level 1, Theory. James Bastien. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

Bastien Podstawy Fortepian, Level 1, Teoria. James Bastien. Metoda arkusza muzyki fortepianowej. Solo Piano sheet music. Początek.

Oryginalny tekst

Bastien Piano Basics, Level 1, Theory for piano. Theory. Bastien Piano Basics. General Theory. Level 1. Instructional book. Introductory text, instructional text, musical examples and illustrations. 32 pages. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.WP206. ISBN 849752728. With introductory text, instructional text, musical examples and illustrations. General Theory. 9x12 inches. Theory is the theory workbook portion of the Bastien Piano Basics course. Each book contains written work and some short pieces to reinforce the concepts presented in Piano. Games, puzzles, and colorful illustrations make learning fun. Your students will gain a better understanding of the music they are playing, and they will learn more easily when theory instruction is a regular part of their piano studies. Each page is carefully correlated with Piano, Performance, and Technic. Level 1 presents theory materials correlated with Piano. Bastien Piano Basics is an exciting and comprehensive series for piano study designed to get the young student off to the right start. The learning sequence is carefully graded to assure steady progress, while the full-color illustrations entertain and reinforce along the way.

Tłumaczenie

Bastien Podstawy Fortepian, Level 1, Teoria na fortepian. Teoria. Podstawy Piano Bastien. Ogólna teoria. Poziom 1. Instruktażowe książka. Tekst wprowadzający, tekst instruktażowy, przykłady oraz ilustracje muzyczne. 32 strony. Opublikowane przez Neila A. Kjos Music Company. KJ.WP206. ISBN 849752728. Z tekstem wprowadzającym tekście instruktażowe, przykładów i ilustracji muzycznych. Ogólna teoria. 9x12 cali. Część teorii jest teoria skoroszyt z Piano Basics oczywiście Bastien. Każda książka zawiera pisemną pracę i kilka krótkich fragmentów w celu wzmocnienia koncepcji przedstawionych w Piano. Gry, puzzle i kolorowe ilustracje wyśmiać nauki. Uczniowie będą lepsze zrozumienie muzyki grają, i będą łatwiej dowiedzieć się, kiedy instrukcja teoria jest stałym elementem studiów pianistycznych. Każda strona jest dokładnie skorelowane z Piano, wydajność i Technic. Poziom 1 zawiera materiały teoretyczne skorelowane z Piano. Podstawy Piano Bastien jest ekscytujące i wszechstronna seria do nauki fortepian zaprojektowany, aby uzyskać młody student na prawo startu. Kolejność uczenia się starannie sortowane, aby zapewnić stały postęp, a ilustracje kolorowych rozrywki i wzmacniają się po drodze.