Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $10.99

Oryginalny tekst

The 20th Century - Early Intermediate Level. Various. Piano Solo sheet music.

Tłumaczenie

20th Century - Wczesne Intermediate. Różny. Solo Piano sheet music.

Oryginalny tekst

The 20th Century - Early Intermediate Level. 27 Piano Pieces. Composed by Various. Edited by Richard Walters. For Piano. Schirmer Performance Editions. Softcover. 64 pages. Published by G. Schirmer. HL.297096. ISBN 1495010236. 9x12 inches. The 20th Century series presents music by some of the greatest composers of the modern era, composers who wrote a full range of music for orchestra, voices, piano and chamber ensembles, in the great and large forms. But they also valued music education, and composed interesting music to foster a stdent pianist's progress. The pieces by these composers lead a student not only to technical proficiency, but also to become a more fully formed, imaginative musician. When a great talent turns attention to writing a short piece of limited difficulty level for students, it is approached with the same aesthetics, temperament, tastes and creative invention applied when composing a symphony, opera or concerto. These exquisite miniatures are complete works of timeless art. Through them a master musician of the past indirectly teaches a progressing musician of the present and the future. Contents. Antheil. Sad from La femme 100 têtes. Bartók. selections from Ten Easy Pieces. Painful Scuffle, Slovak Peasant Dance. selections from For Children. Children's Dance, Children's Game, Study for the Left Hand, Forest Nymph. Creston. Toy Dance from Five Little Dances , Op. 24. Gould. Birthday Bells from At the Piano , Book 1. Hovhanness. Moon Dance from Mountain Idylls , Op. 119. Kabalevsky. selections from 30 Pieces for Children , Op. 27. Playing Ball, Toccatina, Sonatina. A Short Story from 24 Pieces for Children , Op. 39. selections from 35 Easy Pieces , Op. 89. Rabbit Teasing a Bear-Cub, Almost a Waltz. Khachaturian. Ivan Can't Go Out Today from Advenures of Ivan. Bedtime Story from Ten Pieces for the Young Pianist. Muczynski. Diversion No. 1 from Diversions , Op. 23. selections from Fables , Op. 21. Fable No. 1, Fable No. 2, Fable No. 3, Fable No. 4, Fable No. 5. Pinto. selections from Children's Festival. Little March, Serenade. Shostakovich. The Mechanical Doll from Children's Notebook for Piano , Op. 69. Schirmer Performance Editions feature composer biographies, historical notes, and practice and performance tips. Sonatina. A Short Story. Bedtime Story. Serenade. Playing Ball. Toccatina. Sad. Diversion No. 1, Op. 23. Painful Scuffle. Slovak Peasant Dance. Forest Nymph. Birthday Bells. Rabbit Teasing A Bear-Cub. Almost A Waltz. Fable No. 1, Op. 21. Fable No. 2, Op. 21. Fable No. 3, Op. 21. Fable No. 4, Op. 21. Fable No. 5, Op. 21. Little March. Children's Dance. Children's Game. Study For The Left Hand. The Mechanical Doll. Moon Dance. Toy Dance. Ivan Can't Go Out Today.

Tłumaczenie

20th Century - Wczesne Intermediate. Piano Pieces 27. Złożony przez różne. Edytowane przez Richard Walters. Na fortepian. Schirmer Editions wydajności. Miękka. 64 strony. Opublikowane przez G. Schirmer. HL.297096. ISBN 1495010236. 9x12 cali. 20th Century prezentuje muzykę serii jedne z największych kompozytorów epoki nowożytnej, kompozytorów, którzy pisali pełną gamę muzyki na orkiestrę, głosy, pianistycznych i kameralnych zespołów, w wielkich i dużych form. Ale także ceniony edukację muzyczną, a składa się ciekawą muzykę do popierania postępu danej stdent pianisty. Kawałki przez tych kompozytorów doprowadzić studenta nie tylko umiejętności technicznych, ale także stać się bardziej w pełni uformowane, muzyk z wyobraźnią. Gdy wielki talent odwraca uwagę pisząc krótki fragment ograniczonym poziomie trudności dla uczniów, jest podchodzić z tych samych estetyki, temperamentu, upodobań i inwencji twórczej stosowane podczas komponowania symfonii, opery lub koncert. Te wspaniałe miniatury są kompletne dzieła sztuki ponadczasowej. Dzięki nim muzyk mistrz przeszłości pośrednio uczy postępującej muzyk teraźniejszości i przyszłości. Treść. Antheil. Sad z La Femme 100 TETES. Bartók. marki Dziesięć łatwych utworów. Bolesne Scuffle, słowacki Stronnictwo Taniec. marki Młodzież. Taniec dla dzieci, gry dla dzieci, Studium dla lewej ręki, Las Nymph. Creston. Toy Taniec z pięcioma Dances op. . Gould. Urodziny Bells od fortepianu, Book 1. Hovhanness. Moon Dance z Mountain sielanki, op. . Kabalewski. marki 30 sztuk dla dzieci, op. . Grać w piłkę, Toccatina, Sonatina. Opowiadania z 24 sztuk dla dzieci, op. . marki 35 łatwych utworów op. . Królik Teasing Bear-Cub, prawie Waltz. Chaczaturiana. Ivan nie może wyjść dziś z Advenures Iwana. Bedtime Story z dziesięciu utworów na młodego pianisty. Muczynski. Przekierowanie nr 1 z objazdach, op. . marki Fables, op. . Bajka nr 1, Bajka nr 2, Fable nr 3, Fable nr 4, nr 5 Bajka. Łaciaty. marki Festiwalu Dziecięcym. Mała marca, Serenade. Szostakowicz. Mechaniczne lalki z notebooka dzieci na fortepian, op. . Schirmer wydanie wydajności wyposażone biografii kompozytora notatki historyczne oraz praktyki i wskazówki dotyczące skuteczności. Sonatina. Krótka historia. Bedtime Story. Serenada. Grać w piłkę. Toccatina. Sad. Przekierowanie nr 1 op. . Bolesne Scuffle. Slovak Peasant Dance. Las Nimfa. Dzwony urodziny. Królik Teasing Niedźwiedź-Cub. Prawie Waltz. Bajka nr 1 op. . Bajka nr 2 op. . Bajka nr 3, op. . Bajka nr 4 op. 21. Bajka nr 5, op. . Trochę marca. Taniec dla dzieci. Gry dla dzieci. Badanie dla leworęcznych. Mechaniczna lalka. Moon Dance. Taniec z zabawkami. Iwan nie może wyjść dziś.