Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty

Oryginalny tekst

O Dear Life. William Byrd. A cappella. Secular , Partsong. Language. English. ATTBB.

Tłumaczenie

O Drogi Życie. William Byrd. Cappella. Świecki, Partsong. Język. Angielski. ATTBB.

Oryginalny tekst

A setting of a poem by Sir Philip Sidney. 1554-86. the first three stanzas of the Tenth Song from Astrophel and Stella. The piece clearly originates as a consort song for high voice and four viols, though no source of this version is now known.

Tłumaczenie

Ustawienie poematu Sir Philip Sidney. 1554/86. pierwsze trzy zwrotki z Dziesiątej Pieśni z Astrophel i Stella. Kawałek wyraźnie pochodzi jako pieśń małżonki na głos wysoki i czterech viol, chociaż żadne źródło tej wersji jest już znany.