Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty

Oryginalny tekst

Ave Maria. David Monks. A cappella. Sacred , Motet. Language. Italian. SATB with divided lines.

Tłumaczenie

Ave Maria. David Monks. Cappella. Święte, Motet. Język. Włoski. SATB z wierszy podzielonych.

Oryginalny tekst

This setting, for a change, is in a modern language - Italian. It will be evident, however, even to a dyed in the wool traditionalist, that the language is really not so far removed from the Latin. There are somewhat pungent harmonies in places, but these should present no difficulty to an experienced choir. whilst even a less experience one should be able, with a little work and patience, to take on the piece successfully. The setting is suitable for church or concert. platform use. It is free to copy and use. However, I would count it a courtesy if those who decide to take it on would let me know how they feel about it. the choir’s and the audiences’ responses, and details of when and where performed. This is for my portfolio and to satisfy a natural desire to know how my work fares after is has been launched into the choral world. Although the piece is free to copy and use, I retain copyright.

Tłumaczenie

To ustawienie, dla odmiany, jest w nowoczesnym języku - Włoski. Będzie jednak oczywiste, nawet barwiona tradycjonalistów wełny, że język nie jest naprawdę tak daleko od łacińskiego. Istnieje dość ostre harmonie w miejscach, ale należy przedstawić żadnych trudności z doświadczonym chóru. podczas gdy nawet mniejsze doświadczenie, trzeba nauczyć się, przy odrobinie pracy i cierpliwości, aby wziąć na kawałku powodzeniem. Ustawienie to nadaje się do kościoła lub koncertu. Wykorzystanie platformy. Jest swobodnie kopiować i używać. Chciałbym jednak liczyć na uprzejmość, czy tych, którzy zdecydują się wziąć go na to daj mi znać, jak czują się o tym. chóru i reakcje publiczności ", a szczegóły, kiedy i gdzie wykonywane. To dla mojego portfela i zaspokoić naturalną potrzebę wiedzieć, jak moje prace Po taryfy została uruchomiona w chóralnej świata. Mimo, że kawałek jest do kopiowania i używania, zachowuję prawa autorskie.