Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty

Oryginalny tekst

Alto Saxophone. Suliko. Arrangements and Transcriptions. Tsereteli, Varenka.

Tłumaczenie

Saksofon altowy. Suliko. Uzgodnienia i transkrypcje. Tsereteli, Varenka.