Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Audio

Oryginalny tekst

bach joh sebastian(1685-1750). 389Choralgesaenge(SATB). 319.vater unser im himmelreich 4.

Tłumaczenie

sebastian bach joh (1685-1750). 389Choralgesaenge (SATB). 319.vater naszym niebie w zakresie 4.